นายก อบจ.สงขลา ร่วมในเวทีเสวนาและรับฟังความคิดเห็น เรื่องการปฏิรูปท้องถิ่นไทย รูปแบบหน้าที่และอำนาจ

    2017-03-14 09:28:31
    13 มี.ค.60 (08.00 น) นายนิพนธ์ บุญญามณี นายก อบจ.สงขลา ร่วมในเวทีเสวนาและรับฟังความคิดเห็น เรื่องการปฏิรูปท้องถิ่นไทย รูปแบบหน้าที่และอำนาจ ครั้งที่ 4 ภาคใต้ตอนล่าง โดยมี พลโท ชาญชัย ภู่ทอง สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติประธานคณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานในพิธีเปิด จัดขึ้นโดยคณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้บริหารจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นและข้าราชการจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมเวทีเสวนาแสดงความคิดเห็น ณ โรงแรมหรรษา เจบี อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา