นายก อบจ.สงขลา ร่วมประชุมกับคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

    2017-03-14 09:24:53
    เมื่อวันที่ 12 มี.ค.60 (13.30 น.) นายนิพนธ์ บุญญามณี นายก อบจ.สงขลา ในฐานะเป็นคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมประชุมกับคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อแต่งตั้งคณะทำงานสนับสนุนการดำเนินงาน ของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ตลอดจนถึงข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยเรื่องของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ.2559 อีกทั้งประชุมในส่วนของการเยียวยาให้ความช่วยเหลือนักศึกษาที่ประสบอุทกภัยที่ผ่านมาในปี 2560 และประชุมสรุปผลการแข่งขันจักรยานทางเรียบการกุศล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ครั้งที่ 1ที่ผ่านมา ณ ห้อง 210 ตึกอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา