ปลัด อบจ.สงขลา เข้ารับโล่รางวัล การแพทย์ฉุกเฉิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ระดับชาติ

    2017-03-13 15:29:19
    นายสำรวม รักษาพราหมณ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เข้ารับโล่รางวัล การแพทย์ฉุกเฉิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ระดับชาติ โดย เรืออากาศเอก นายแพทย์อัจฉริยะ แพงมา เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เป็นผู้มอบ ในงานการประชุม การแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับชาติ ครั้งที่ 3 ณ ห้องตักสิลาบอลรูม โรงแรมตักสิลา อ.เมือง จ.มหาสารคาม