นายก อบจ.สงขลา ร่วมเป็นเกียรติในการจัดกิจกรรมส่งเสริม ตลาดต้องชม ตลาดน้ำคลองแห

    2017-03-13 11:15:36
    เมื่อวันที่ 11 มี.ค.60 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายก อบจ.สงขลา ร่วมเป็นเกียรติในการจัดกิจกรรมส่งเสริม ตลาดต้องชม ตลาดน้ำคลองแห ซึ่งทางกระทรวงพาณิชย์ได้ประกาศยกระดับให้ตลาดน้ำคลองแหเป็น ตลาดต้องชม โดยมี นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในพิธีเปิด ตลาดต้องชม ตลาดน้ำคลองแห พร้อมด้วย รองปลัดกระทรวง อธิบดีกรมการค้าภายในและคณะ ทั้งนี้ตลาดน้ำคลองแห ถือเป็นสีสันของปักษ์ใต้ และกระทรวงพาณิชย์ก็ได้ประกาศยกระดับให้เป็นตลาดต้องชม เป็นตลาดต้องชมแห่งที่ 3 ของจังหวัดสงขลา ต่อจาก ตลาดน้ำคลองแดนและตลาดเกษตร มอ. ซึ่งตลาดต้องชม จะเป็นช่องทางหนึ่งในการสร้างอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ให้เกิดกับคนในชุมชน เป็นสถานที่ไม่ว่าจะเป็นคนในท้องถิ่นหรือผู้มาเยือนจากต่างถิ่น ต่างต้องแวะชมแวะเวียนเข้ามาจับจ่ายใช้สอย สัมผัสกับวัฒนธรรมในท้องถิ่น วิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของชาวบ้านที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว เป็นการดำเนินงานจากทุกภาคส่วน ในรูปแบบประชารัฐ ตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อให้เศรษฐกิจท้องถิ่นมีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน