นายก อบจ.สงขลา ร่วมในพิธีทำบุญตักบาตร ในพิธีบวงสรวงเสาหลักเมืองสงขลา ครบรอบ 175 ปี

    2017-03-13 11:12:03
    เมื่อวันที่ 10 มี.ค.60 (07.00) นายนิพนธ์ บุญญามณี นายก อบจ.สงขลา ร่วมในพิธีทำบุญตักบาตร ในพิธีบวงสรวงเสาหลักเมืองสงขลา ครบรอบ 175 ปี ณ ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสงขลา อ.เมือง จ.สงขลา ในพิธีบวงสรวงเสาหลักเมืองสงขลา ซึ่งถือเป็นกิจกรรมแรกของ วันสงขลา ในการทำบุญตักบาตรในช่วงเช้า มีพระสงฆ์ร่วมรับบิณฑบาตในพิธีจำนวน100 รูป โดยมีหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และพุทธบริษัทร่วมทำบุญตักบาตร และบวงสรวงเสาหลักเมืองสงขลา