รองนายก อบจ.สงขลา ร่วมงานพบปะกับคนพิการและผู้ร่วมงานวันคนพิการสากลจังหวัดสงขลา ประจำปี 2560

    2017-03-13 11:09:04
    เมื่อวันที่ 8 มี.ค. 60 เวลา 10.00 น. ที่ ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นายอับดลรอหมาน กาเหย็ม รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ได้ร่วมงานพูดคุย พบปะกับคนพิการและผู้ร่วมงานวันคนพิการสากลจังหวัดสงขลา ประจำปี 2560 ภายใต้แนวคิด คนพิการใต้ร่มพระบารมี : สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมีนายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในการเปิดงาน พลเรือตรี จงกล มีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ 2 ร่วมมอบเงินช่วยเหลือผู้พิการ , นายศุภชัย ลิมจุฑามาศ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา ร่วมให้การต้อนรับ และมีผู้เข้าร่วมงานจำนวนกว่า 2,000 คน สำหรับกิจกรรมหลักของงาน ประกอบด้วย การมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณแก่คนพิการ การบรรยายและจัดนิทรรศการให้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิตามกฎหมายของคนพิการ การแสดงผลงานทางนวัตกรรมด้านคนพิการ การจัดบริการสำหรับคนพิการในประเด็นการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในจังหวัดสงขลา อีกทั้งยังมีการแสดงบนเวทีจากนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก) การบรรเลงบทเพลงพระราชนิพนธ์ โดยโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลา ต่อด้วยโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดธรรมสากลหาดใหญ่ โรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา และชมการแสดงดนตรีจากวงดุริยางค์ทหารเรือ ทัพเรือภาคที่ 2 ตามด้วยชมการแสดงโดยองค์กรคนพิการ และมีกิจกรรมเล่นเกมส์ สันทนาการ จับของรางวัล โดยสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดสงขลา