รองนายก อบจ.สงขลา กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงานชุมนุมสตรี หนึ่งปณิธานความดี สตรีสากล สงขลา 2560

    2017-03-13 11:07:08
    เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2560 ที่หอประชุมศรีเกียรติพัฒน์ อบจ.สงขลา นายสมหมาย ขวัญทองยิ้ม รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงานชุมนุมสตรี “หนึ่งปณิธานความดี สตรีสากล สงขลา 2560” เนื่องในโอกาสวันสตรีสากลจังหวัดสงขลา ประจำปี 2560 ครั้งที่ 19 โดยมีนายขจรศักดิ์ เจริญโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิด และร่วมมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่สตรีดีเด่นของจังหวัดสงขลา และมีนายกสมาคมผู้นำสตรีพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา คณะกรรมการพัฒนาสตรีทุกระดับ สตรีอาสาพัฒนาจาก 16 อำเภอ สมาคมผู้นำสตรีพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดสงขลาตลอดจนกลุ่มองค์กรสตรีต่างๆ เข้าร่วมงานนอกจากนั้นกิจกรรมในงานยังมีการบรรยายในเรื่องของสิทธิมนุษยชนของสตรีและการยุติความรุนแรงในครอบครัว และการขับเคลื่อนองค์กรสตรีสงขลา ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การมอบโล่เกียรติบัตรแก่สตรีที่มีผลงานเด่น, การบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่องการขับเคลื่อนองค์กรสตรีจังหวัดสงขลา, การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของกลุ่มสตรีทั้ง 16 อำเภอ และการจัดนิทรรศการผลงานเด่นอีกมากมาย อีกทั้งในช่วงบ่ายก็จะมีการร่วมทำกิจกรรมความดีเพื่อพ่อ โดยการทำกิจกรรมปลูกต้นไม้ และกิจกรรมปล่อยปลา