กองช่าง อบจ.สงขลา ลงพื้นที่ซ่อมพื้นทางถนนสายบ้านท่าบอน - บ้านคลองเป็ด ต.ท่าบอน อ.ระโนด จ.สงขลา

    2017-03-13 11:06:33
    เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2560 กองช่าง อบจ.สงขลา ลงพื้นที่ซ่อมพื้นทางถนนสายบ้านท่าบอน - บ้านคลองเป็ด ต.ท่าบอน อ.ระโนด จ.สงขลา