ร่วมเป็นเจ้าภาพพระราชพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

    2017-03-13 11:06:00
    เมื่อวันที่ 27 ก.พ.60 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา โดยนายนิพนธ์ บุญญามณี นายก อบจ.สงขลาพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ปลัด ผู้อำนวยการกอง และหัวหน้าส่วนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระบรมราชานุญาต ร่วมเป็นเจ้าภาพในพระราชพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ หาที่สุดมิได้ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง กรุงเทพมหานคร