นายก อบจ.สงขลา ให้สัมภาษณ์สดในรายการ กระบอกเสียง อบจ.

    2017-03-13 11:02:56
    7 มี.ค.60 เวลา 10.00 น. นายนิพนธ์ บุญญามณี นายก อบจ.สงขลา ให้สัมภาษณ์สดในรายการ กระบอกเสียง อบจ. ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสงขลา (สวท.) คลื่น 90.50 โดยดีเจ แปลก แสงขำ ซึ่งจะเป็นประเด็นในส่วนที่เกี่ยวกับผลงานต่างๆขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ทั้งเรื่องของโครงสร้างพื้นฐาน เรื่องของคุณภาพชีวิต เรื่องของการศึกษา ตลอดจนถึงโครงการต่างๆที่ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ โดยเฉพาะในเรื่องของการสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีมีพระชนมายุครบ 60 พรรษาเมื่อพ.ศ. 2558 ให้แก่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสื่อมวลชนกีฬา ที่อำเภอสะเดา โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดอาคารหลังดังกล่าว ตลอดจนถึงการได้รับพระบรมราชานุญาตให้อบจ.สงขลาเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่พระราชวังดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวังที่ผ่านมา