รองนายก อบจ.สงขลา ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดป้ายที่ทำการสหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงเมืองใหม่เขารูปช้าง

    2017-03-08 14:48:21
    7 มีนาคม 2560 นายสมหมาย ขวัญทองยิ้ม รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดป้ายที่ทำการสหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงเมืองใหม่เขารูปช้าง จำกัด ณ ที่ทำการโครงการบ้านมั่นคง หมู่ 3 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา (หลังโรงงานแมนเอ)