นายก อบจ.สงขลา ประธานเปิดมหกรรมไทเก็กภาคใต้ สมิหลา 60 ครั้งที่ 16

    2017-03-08 14:40:17
    เมื่อวันที่ 5 มี.ค.60 (05.00 น.) นายนิพนธ์ บุญญามณี นายก อบจ.สงขลา ประธานเปิดมหกรรมไทเก็กภาคใต้ สมิหลา 60 ครั้งที่ 16 เชื่อมสัมพันธ์ รวมพลัง สร้างความรัก สร้างความสามัคคี โดยมีชมรมไทเก็กทั่วภาคใต้กว่า 2500 คนเข้าร่วมในมหกรรมไทเก็กภาคใต้ ครั้งที่ 16 ซึ่งจังหวัดสงขลาเป็นเจ้าภาพ โดยอบจ.สงขลา จัดงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมออกกำลังกาย ซึ่งมีชมรมไทเก็กจากหลายจังหวัดและชมรมไทเก็กจากประเทศมาเลเซียเข้าร่วมในพิธีเปิด พร้อมกับการส่งมอบธงเจ้าภาพในครั้งที่ 17 คือจังหวัดนครศรีธรรมราช ณ บริเวณศาลาไทย แหลมสมิหลา อ.เมือง จ.สงขลา