วันพระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย

    2017-03-08 14:36:31
    เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2560 เวลา 08.30 น. นายก อบจ.สงขลา มอบหมายให้นายวิโรจน์ ทัฬทะวาสน์ พร้อม จนท.อบจ.สงขลา ร่วมพิธีถวายพระราชสักการะและถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวันพระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทยที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา