พิธีเปิดการประชุมสัมนา อปท.กับการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน

    2017-03-08 14:33:45
    เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2560 ร่วมพิธีเปิดการประชุมสัมนา อปท.กับการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินซึ่งจัดโดย อบจ . มหาสารคามและสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินช่วงบ่าย(13.30) องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม ร่วมกับสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติและการแพทย์ฉุกเฉิน อปท. จัดเวทีอภิปรายเรื่อง นโยบายและยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กับงานการแพทย์ฉุกเฉินดิจิทัลสู่การพัฒนานครอัจฉริยะ ซึ่งผู้ร่วมเสวนาประกอบด้วย นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ในฐานะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ พลเอกชูศิลป์ คุณาไท สภาขับเคลื่อนการบริหารงานประเทศ ผู้บริหารโรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า นางไอรดา เหลืองวิไล รองผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ นพ.สมคิด เลิศสินอุดม ผู้อำนวยการฝ่ายอุบัติเหตุและวิกฤตบำบัดโรงพยาบาลขอนแก่น โดยมีดร.นายแพทย์ไพโรจน์ บุญศิริคำชัย รองเลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติเป็นผู้ดำเนินรายการ