นายก อบจ.สงขลา ประธานเปิดโครงการส่งเสริมกีฬาเพื่อการท่องเที่ยว เชื่อมความสัมพันธ์ ไทย - มาเลเซีย

    2017-02-20 10:39:16
    เมื่อวันที่ 19 ก.พ.60 เวลา 09.00 น. นายนิพนธ์ บุญญามณี นายก อบจ.สงขลา ประธานเปิดโครงการส่งเสริมกีฬาเพื่อการท่องเที่ยว เชื่อมความสัมพันธ์ ไทย - มาเลเซีย ณ สนามกีฬาเทศบาลเมืองสะเดา โดยมี นายอับดลรอหมาน กาเหย็ม รองนายก อบจ.สงขลา สมาชิกสภา อบจ.สงขลาในพื้นที่สะเดา นายอำเภอสะเดา นายกเทศบาลเมืองสะเดา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลา รองอธิการบดี ม. UUM พร้อมด้วยนักกีฬาจากประเทศมาเลเซีย และประเทศไทย เข้าร่วมในพิธีเปิด พร้อมทั้งส่งมอบสนามกีฬากลางเมืองสะเดา ที่ อบจ.สร้างให้ ซึ่งมีลานลู่วิ่งยางสังเคราะห์พร้อมอัฒจรรย์ และระบบแสงสว่าง โดยนายสุเมธ ศศิธร นายกเทศบาลเมือง เป็นผู้รับมอบ