กองช่าง อบจ.สงขลา ลงพื้นที่ซ่อมแซมถนนลูกรัง ถนน อบจ.สาย บ้านหัวถิน ม.7 ต.ระโนด

    2017-02-20 10:26:46
    เมื่อวันที่ 17 ก.พ. 60 กองช่าง อบจ.สงขลา ลงพื้นที่ซ่อมแซมถนนลูกรัง ถนน อบจ.สาย บ้านหัวถิน ม.7 ต.ระโนด อ.ระโนด จ.สงขลา