นายก อบจ.สงขลา ร่วมในการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว 14 จังหวัดภาคใต้

    2017-02-20 10:17:35
    เมื่อวันที่ 18 ก.พ.60 เวลา 08.00 น. นายนิพนธ์ บุญญามณี นายก อบจ.สงขลา ร่วมในการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว 14 จังหวัดภาคใต้ เปิดประตูสู่อาเซียน ซึ่งจัดโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส โดยนายกูเซ็ง ยาวอหะซัน นายก อบจ.นราธิวาส ให้การต้อนรับและกล่าวรายงาน มีนายกสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทยและคณะเข้าร่วมประชุม พร้อมด้วย นายก อบจ.จาก 14 จังหวัดภาคใต้ สมาชิกสภาอบจ. ปลัด อบจ. ผู้อำนวยการกอง และเจ้าหน้าที่จาก อบจ.ทั้ง14 จังหวัดภาคใต้เข้าร่วมประชุม ณ ห้องปลายสยาม ชั้น 10 โรงแรมเก็นติ้ง อ.สุไหงโกลค จ.นราธิวาส ซึ่ง นายก อบจ. สงขลาได้สรุปความก้าวหน้าของการยกร่างปรับปรุงกฎหมายแผนขั้นตอนการกระจายอำนาจและประมวลกฎหมายท้องถิ่นของสปท.ให้ที่ประชุมทราบ