กองช่าง อบจ.สงขลา ลงพื้นที่ติดตามโครงการขุดสระน้ำวังเรือ ต.นาหว้า อ.จะนะ

    2017-02-16 10:00:16
    เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 กองช่าง อบจ.สงขลา ลงพื้นที่ติดตามโครงการขุดสระน้ำวังเรือ ต.นาหว้า อ.จะนะ จ.สงขลา