นายก อบจ.สงขลา ลงพื้นที่ติดตามการทำงาน ภายในสนามติณสูลานนท์อย่างต่อเนื่อง

    2017-02-15 13:46:35
    14 ก.พ.60 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายก อบจ.สงขลา ลงพื้นที่ตรวจ ติดตามการทำงานภายในสนามติณสูลานนท์อย่างต่อเนื่อง โดยเร่งผู้รับเหมาการปรับปรุงการก่อสร้างในส่วนต่างๆภายในสนามติณสูลานนท์ให้แล้วเสร็จทันตามกำหนด เพื่อใช้ในพิธีเปิดและปิด ซึ่งมีความชัดเจนมากขึ้น และขณะนี้ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา กำลังทำการ ปรับปรุงบริเวณภายในสนามติณสูลานนท์ และในส่วนของอาคารเอนกประสงค์