รองนายก อบจ.สงขลา เป็นประธานเปิดกิจกรรมรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน

    2017-02-14 15:40:27
    วันนี้(14 ก.พ. 2560) เวลา 09.00 น. นายสมหมาย ขวัญทองยิ้ม รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดกิจกรรม “รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน” ปลูกป่าถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พื้นที่ป่าชุมชน (หัวสะพานชะแล้) หมู่ที่ 5 ตำบลชะแล้ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา พร้อมทั้งประชาชน และเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างๆร่วมกันปลูกต้นไม้ จำนวน 300 คน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ป่าไม้เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อสิ่งมีชีวิตไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือสัตว์อื่นๆเพราะป่าไม้มีประโยชน์ทั้งการเป็นแหล่งวัตถุดิบของปัจจัยสี่ คือ อาหาร เครื่องนุ่มห่ม ที่อยู่อาศัยและยารักษาโรคสำหรับมนุษย์และยังมีประโยชน์ในการรักษาสมดุลของสิ่งแวดล้อม ถ้าป่าไม้ถูกทำลายมากๆจะส่งผลไปถึงดินและแหล่งน้ำด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ตระหนักถึงความสำคัญและปัญหา ตลอดจนผลกระทบต่างๆที่จะเกิดขึ้นจากสภาพการเปลี่ยนที่เสื่อมโทรมของทรัพยากรป่าไม้ที่ลดอย่างรวดเร็ว จึงจัดกิจกรรมปลูกป่าถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเพื่อเพิ่มต้นไม้ ป่าไม้ในจังหวัดสงขลา อีกทั้งเพื่อปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนมีความรักและหวงแหนในทรัพยากรธรรมชาติ โดยปลูกต้นไม้จำนวน 10,000 ต้นได้แก่ ต้นสน จำนวน 5,000 ต้น ต้นตะเคียนทองและต้นยางนา จำนวน 5,000 ต้น จากศูนย์เพาะชำกล้าไม้สงขลา กรมป่าไม้