นายกอบจ.สงขลา ร่วมหารือแนวทางโครงการตามแนวทางการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ

    2017-02-10 09:56:21
    เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 08.00 น. นายนิพนธ์ บุญญามณี นายก อบจ.สงขลา ได้ให้การต้อนรับ นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา โดยร่วมหารือและแนวทางในการนำเสนอโครงการตามแนวทางการสร้างความเข้มแข็ง และยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ ประจำปีงบประมาณ 25611.โครงการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ทางน้ำ จังหวัดสงขลา2.โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว จังหวัดสงขลา (พื้นที่เชื่อมต่อกับสนามกีฬาติณสูลานนท์)3.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านทุ่งรี - บ้านเขากลอย ณ อบจ.สงขลา (สายหน้าศูนย์ประชุม มอ. )4.โครงการปรับปรุงและฟื้นฟูสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในพื้นที 28 อปท. จากนั้นต่อด้วยการประชุมเตรียมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติเวลา 13.00 น. ลงพื้นที่เทศบาลตำบลท่าช้าง ต่อด้วยพื้นที่ ต.ควนลัง ทีประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากถนนชำรุดเกินความสามารถของเทศบาลที่จะแก้ไข ซึ่งบริเวณดังกล่าวเพิ่งก่อสร้างสะพานข้ามคลองอู่ตะเภาแล้วเสร็จ ทำให้มีปริมาณจราจรหนาแน่น จึงขอให้ อบจ. ช่วยแก้ไขปัญหาหลังจากที่ อบจ.เคยได้ดำเนินการก่อสร้างถนนพร้อมสะพานไปหนึ่งสายทางแล้ว