นายก อบจ.สงขลา ประชุมเตรียมความพร้อมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

    2017-02-10 09:53:55
    เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา จัดประชุมเตรียมความพร้อมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียน ตชด.สื่อมวลชนกีฬา ซึ่ง อบจ.สงขลาได้สร้างถวายเนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนม์พรรษา 60 พรรษาซึ่ง นายนิพนธ์ บุญญามณี นายก อบจ.สงขลา ให้การต้อนรับ พลเอกพงษ์เทพ กนิษฐานนท์ รองสมุหราชองครักษ์ คณะส่วนล่วงหน้าฯ กรมราชองครักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 43 และส่วนราชการส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมโรงเรียนต.ช.ด.สื่อมวลชนกีฬา ต.สำนักแต้ว อ.สะเดา จ.สงขลา เพื่อเตรียมความพร้อมในการเตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียน ตชด.สื่อมวลชนกีฬา ทั้งนีี้คณะส่วนล่วงหน้าฯ กรมราชองครักษ์ ลงพื้นที่ครั้งนี้เพื่อติดตามความคืบหน้าในการเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ตามคำกราบบังคมทูลเชิญขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา