กองช่าง อบจ.สงขลา ลงพื้นที่ซ่อมพื้นทางหินคลุก สายบ้านจอมทอง ต.ปากแตระ อ.ระโนด

    2017-02-10 09:52:52
    เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 กองช่าง อบจ.สงขลา ลงพื้นที่ซ่อมพื้นทางหินคลุก สายบ้านจอมทอง ต.ปากแตระ อ.ระโนด จ.สงขลา