นายก อบจ.สงขลา ร่วมงานเลี้ยงและกล่าวอวยพร เนื่องในโอกาสฉลองวันตรุษจีน

    2017-02-06 15:28:19
    5 ก.พ. 60 (18.00 น.) นายนิพนธ์ บุญญามณี นายก อบจ.สงขลา ร่วมงานเลี้ยงและกล่าวอวยพร เนื่องในโอกาสฉลองวันตรุษจีน จัดโดย โจว ไห่ เฉิง กงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีนประจำจังหวัดสงขลา ซึ่ง นายก อบจ.สงขลา ได้กล่าวขอบคุณ ทางสาธารณรัฐประชาชนจีน ในคราวที่ได้นำเงินมาร่วมบริจาคช่วยน้ำท่วมในจังหวัดสงขลา และให้ความเชื่อมั่นในศักยภาพของเมืองสงขลา ซึ่งจะเป็นการสร้างความสัมพันธไมตรีอันดีต่อกันระหว่าง 2 ประเทศ และประชาชนในจังหวัดสงขลา ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมลีการ์เดนส์ พลาซ่า หาดใหญ่