นายก อบจ.สงขลา ตรวจดูความคืบหน้าของการก่อสร้าง ปรับปรุงสนามติณสูลานนท์อย่างต่อเนื่อง

    2017-02-06 15:27:14
    5 ก.พ.60 (09.00 น.) นายนิพนธ์ บุญญามณี นายก อบจ.สงขลา ตรวจดูความคืบหน้าของการก่อสร้าง ปรับปรุงสนามติณสูลานนท์อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะตึกด้านหน้าทางเข้าสนามติณฯ ที่จะใช้เป็นสถานที่รับรองแขกผู้ใหญ่ ได้สั่งกำชับให้ผู้รับเหมาเร่งแก้ไขจุดบกพร่อง ไม่ว่าจะเป็นห้องรับรองแขกผู้ใหญ่ การติดตั้งระบบทางเดินน้ำ ระบบของไฟฟ้า ซึ่งได้สั่งการต้องให้ความสำคัญในทุกๆจุด ในบริเวณตึกด้านหน้าของสนามติณสูลานนท์ โดยขณะนี้การก่อสร้างมีความคืบหน้ากว่า 70 เปอร์เซ็นต์