นายก อบจ.สงขลา ประธานในพิธีฌาปนากิจศพ คุณแม่กุ่ยล่าง วัฒนทวีกุล

    2017-02-06 15:25:32
    4 ก.พ.60 (13.30 น.) นายนิพนธ์ บุญญามณี นายก อบจ.สงขลา ประธานในพิธีฌาปนากิจศพ คุณแม่กุ่ยล่าง วัฒนทวีกุล ซึ่งถึงแก่กรรมด้วยโรคชรา ณ เมรุ วัดโคกนาว อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยมีนายภิรพล ลาภาโรจนกิจ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร จังหวัดสงขลา พร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติร่วมในพิธีฌาปนากิจศพ