นายก อบจ.สงขลา ตรวจดูการทำงานของผู้รับเหมา ภายในสนามติณสูลานนท์

    2017-02-06 15:25:04
    4 ก.พ.60 เวลา 09.00 น. นายนิพนธ์ บุญญามณี นายก อบจ.สงขลา ตรวจดูการทำงานของผู้รับเหมา ภายในสนามติณสูลานนท์ เพื่อที่จะสอบถามถึงผลการดำเนินงานปรับปรุงสนามติณสูลานนท์ และเพื่อทราบปัญหาของการก่อสร้าง ตลอดจนเยี่ยมชมจุดต่างๆของสนาม ที่จะใช้ในการแข่งขันเป็นบางชนิดกีฬาภายในสนามติณฯ รวมไปถึงดูการทำงานการเก็บรายละเอียดของประตูด้านหน้า ถนนเลียบชายหาดชลาทัศน์ ซึ่งกำลังปูหญ้า ด้านหน้าและปรับภูมิทัศน์ เพื่อที่จะต้องตรวจดูว่ามีจุดบกพร่องอะไรบ้างที่ต้องการแก้ไข และเร่งให้แล้วเสร็จ เพื่อให้สนามติณสูลานนท์ อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ และพร้อมใช้งานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 ในเดือนมิถุนายนนี้