ประชาชนออกเดินทางไปเข้าเฝ้าฯ กราบถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ

    2017-02-02 14:47:35
    วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมศรีเกียรติพัฒน์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นายสมหมาย ขวัญทองยิ้ม รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยสมาชิกสภา ผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมส่งประชาชนรุ่นที่ 1 กว่า 400 คน ประกอบด้วย อำเภอเมืองสงขลา อำเภอหาดใหญ่ อำเภอนาหม่อม และอำเภอรัตภูมิ ออกเดินทางไปเข้าเฝ้าฯ กราบถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ภายใต้โครงการส่งเสริมศักยภาพวิสาหกิจชุมชนและองค์กรเครือข่าย ปีงบประมาณ 2560 ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมกับจังหวัดสงขลา และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักงานขนส่งจังหวัดสงขลา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา ตำรวจทางหลวงร่วมกันจัดขึ้น โดยก่อนออกเดินทางได้มีการประชุมชี้แจงโครงการแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม โดยมี นายอนุชิต ตระกูลมุทุตา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมให้โอวาท อำนวยอวยพรในการเดินทางของประชาชน นายสุรชัย สุริแสง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา และนายพนมเทียน เส้งวั่น ท้องถิ่นจังหวัด ร่วมพบปะประชาชนและซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติการเข้าเฝ้าถวายบังคมพระบรมศพฯ สำหรับการเดินทางครั้งนี้บนรถทุกคัน จะมีหน่วยบริการทางการแพทย์ ตำรวจ ประจำบนรถ และข้าราชการผู้รับผิดชอบ แต่ละอำเภอ ท้องถิ่น คอยอำนวยความสะดวกให้แก่พี่น้องประชาชนที่เดินทางไปกราบถวายสักการะพระบรมศพ เบื้องหน้าพระบรมโกศ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง