นายก อบจ.สงขลา ประชุมโครงการก่อสร้างด่านศุลกากรแห่งใหม่

    2017-02-02 14:36:19
    วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 11.30 น. นายนิพนธ์ บุญญามณี นายก อบจ.สงขลา ประชุมหารือกับ นายธาดา ชุมไชโย นายด่านศุลกากรสะเดา พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจจ้าง และผู้ควบคุมงาน โครงการก่อสร้างด่านศุลกากรแห่งใหม่ ซึ่งจะพิจารณาปรับผังโครงการก่อสร้างด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่ที่ตำบลสำนักขาม ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับพื้นที่ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างถนนเส้นทางลาดยาง เลียบขอบพื้นที่โครงการสร้างด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่ ณ อบจ.สงขลา