นายก อบจ.สงขลา ลงพื้นที่ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ ซ่อมแซมถนนสายติณสูลานนท์ บริเวณท่าสะอ้าน

    2017-02-02 14:17:07
    วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายก อบจ.สงขลา ลงพื้นที่ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ ที่ออกไปซ่อมแซมถนนที่เป็นหลุมเป็นบ่อ หลังจากผ่านพ้นช่วงมรสุม ถนนสายติณสูลานนท์ บริเวณท่าสะอ้าน เป็นการแก้ไขปัญหา และลดอุบัติเหตุสำหรับผู้ที่สัญจรไปมาบนท้องถนน