นายก อบจ.สงขลา ได้เข้าพบนายโจว ไห่ เฉิง กงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีนประจำจังหวัดสงขลา

    2017-02-02 14:07:15
    วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00 น. นายนิพนธ์ บุญญามณี นายก อบจ.สงขลา ได้เข้าพบนายโจว ไห่ เฉิง กงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีนประจำจังหวัดสงขลา พร้อมมอบกระเช้าอวยพรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ของจีนที่ผ่านมา ซึ่งทางด้าน นาย โจว ไห่ เฉิง กงสุลใหญ่สาธารณประชาชนจีนประจำจังหวัดสงขลา ได้กล่าวว่า จากการที่นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ได้มีการพบกับท่านหนิง ฟู่ขุย เอกอัครราชฑูตสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำประเทศไทย ในคราวที่นำเงินมาร่วมบริจาคช่วยน้ำท่วมในจังหวัดสงขลา ว่า ทางท่านเอกอัครราชฑูตจีนจากสาธารณประชาชนจีน ประจำประเทศไทย ได้กล่าวชื่นชม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา และได้ให้ความเชื่อมั่นในศักยภาพของเมืองสงขลา โดยพร้อมที่จะสนับสนุนนำนักธุรกิจจากประเทศจีน มาลงทุนในจังหวัดสงขลา เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่น และจะเป็นการสร้างความสัมพันธไมตรีอันดีต่อกันระหว่างนักธุรกิจจากประเทศจีน และประชาชนในจังหวัดสงขลา