นายก อบจ.สงขลา ตรวจดูความคืบหน้าการก่อสร้างปรับปรุงภายในสนามติณสูลานนท์

    2017-02-02 14:02:29
    วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 07.30 น. นายนิพนธ์ บุญญามณี นายก อบจ.สงขลา ตรวจดูความคืบหน้าการก่อสร้างปรับปรุงภายในสนามติณสูลานนท์ การวางระบบระบายท่อน้ำทิ้ง การติดตั้งรางน้ำหลังคา พร้อมเร่งรัดให้ผู้รับเหมาเร่งดำเนินการในส่วนต่างๆให้แล้วเสร็จ ตลอดจนถึงตรวจดูการทำงานการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างภายในสนามติณสูลานนท์ ซึ่งขณะนี้ผู้รับเหมากำลังรื้อถอนต้นไม้ เพื่อทำการติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในสนามติณฯ