นายก อบจ.สงขลา ตรวจดูถนนโครงการวางระบบท่อระบายน้ำ บริเวณถนนหน้ามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

    2017-01-31 09:45:47
    นายนิพนธ์ บุญญามณี นายก อบจ.สงขลา ตรวจดูถนนโครงการวางระบบท่อระบายน้ำ บริเวณถนนหน้ามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ซึ่งจุดนี้จะมีน้ำท่วมขังเป็นประจำเมื่อถึงหน้าฝน และครั้งนี้ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา จึงได้สนับสนุนงบประมาณทำการวางท่อระบายน้ำขนาดใหญ่และขยายฟุตบาตใหม่ ซึ่งได้เสร็จสมบูรณ์แล้ว พร้อมทั้งปรับภูมิทัศน์ใหม่บริเวณทางเดินเท้า ด้วยไฟฟ้าส่องสว่างโคมไฟเป็นสัญลักษณ์รูปช้าง เหตุเพราะอยู่ในเขตเทศบาลเมืองเขารูปช้าง ทั้งนี้เพื่อพี่น้องประชาชนจะได้มีฟุตบาตที่กว้างขึ้นไว้เดินออกกำลังกาย