นายก อบจ.สงขลา เยี่ยมชมและดูความเรียบร้อยโรงเรียนเกาะแต้วพิทยาสรรค์

    2017-01-31 09:16:34
    26 ม.ค.60 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายก อบจ.สงขลา เยี่ยมชมและดูความเรียบร้อยโรงเรียนเกาะแต้วพิทยาสรรค์ ในการปรับภูมิทัศน์ภายในโรงเรียน รวมทั้งชมสวนแปลงเกษตร และแปลงบ่อน้ำขนาดใหญ่ เพื่อนำมาบริโภคบริหารจัดการเรื่องน้ำดื่ม น้ำใช้ในโรงเรียน โดยมี นายมนูญ สายอ่อง ผู้อำนวยการโรงเรียนเกาะแต้วพิทยาสรรค์ ให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนเกาะแต้วพิทยาสรรค์ ต.เกาะแต้ว จ.สงขลา