นายก อบจ.สงขลา ประธานในพิธีสถาปนาคณะกรรมการบริหาร สมัยที่ 25 มูลนิธิเทิดคุณธรรม หาดใหญ่

    2018-04-02 15:27:42
    1 เมษายน 2561 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ประธานในพิธีสถาปนาคณะกรรมการบริหาร สมัยที่ 25 มูลนิธิเทิดคุณธรรม หาดใหญ่ พร้อมร่วมรับและส่งมอบตราตั้งให้กับนายกคนปัจจุบัน และมอบแจกันดอกไม้สดร่วมแสดงความยินดี โดยมีนายสมพงศ์ ชัยพัฒนาการ ประธานกรรมการมูลนิธิฯ สมัยที่ 25 คณะกรรมการและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ให้การต้อนรับ ณ หอประชุมมูลนิธิเทิดคุณธรรม หาดใหญ่ ถนนราษฏร์อุทิศ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา