ปลัด อบจ.สงขลา นำคณะข้าราชการในสังกัด อบจ.สงขลา เข้าอวยพรนายก อบจ.สงขลา เนื่องในวันปีใหม่

    2017-01-05 15:10:20
    4 ม.ค.60 นายสำรวม รักษาพราหมณ์ ปลัด อบจ.สงขลา นำคณะข้าราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เข้าอวยพร นายนิพนธ์ บุญญามณี นายก อบจ.สงขลา พร้อมมอบกระเช้าสุขภาพและรับฟังโอวาทจาก นายนิพนธ์ บุญญามณี เนื่องในวันปีใหม่ ณ ห้องทำงาน ชั้น 2 สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา