นายก อบจ.สงขลา ประธานในพิธีทำบุญตักบาตรในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราขสุดาฯ

    2018-04-02 15:33:33
    2 เมษายน 2561 ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นายดลเดช พัฒนรัฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ประธานในพิธีทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราขสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2 เมษายน และเนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ระหว่างวันที่ 31 มีนาคมถึง 4 เมษายน 2561 โดยมีนายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการจากทุกภาคส่วน ภาคเอกชน คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จาก อบจ.สงขลา นักเรียน นักศึกษาและภาคประชาชนร่วมในพิธีทำบุญตักบาตร ณ หน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ต.พะวง อ.เมือง จ.สงขลา