ปลัด อบจ.สงขลา ตรวจงานลู่ยางสังเคราะห์สนามกีฬาอำเภอสะเดา

    2016-12-22 16:41:36
    เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2559 นายสำรวม รักษาพราหมณ์ ปลัด อบจ.สงขลา พร้อมกรรมการตรวจการจ้าง ตรวจงานลู่ยางสังเคราะห์สนามกีฬาอำเภอสะเดา ซึ่งเป็นสนามกีฬาอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดสงขลาที่ได้มาตรฐานสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทย