นายก อบจ.สงขลา ประธานการประชุมติดตามความคืบหน้าในการเตรียมความพร้อมด้านสถานที่ฯ

    2016-12-22 16:37:04
    19 ธ.ค.59 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายก อบจ.สงขลา ประธานการประชุมติดตามความคืบหน้าในการเตรียมความพร้อมด้านสถานที่ ในการเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติ ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสื่อมวลชนกีฬา หมู่ 6 บ้านหัวควน ตำบลสำนักแต้ว อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา พร้อมด้วยหน่วยงานผู้เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมวิเชียรคีรี ชั้น 4 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา