นายก อบจ.สงขลา ลงพื้นที่ท่าแพขนานยนต์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา

    2016-12-22 14:15:39
    21 ธ.ค.2559 เวลา 08.00 น. นายนิพนธ์ บุญญามณี นายก อบจ.สงขลา ลงพื้นที่ท่าแพขนานยนต์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ด้านฝั่งอำเภอเมืองสงขลา เพื่อดูสภาพคล่องของการเดินรถขึ้น - ลงบนแพขนานยนต์ โดยเฉพาะในช่วงเวลาเร่งด่วน เพื่อจะได้ทราบถึงปัญหา หรือข้อบกพร่องของการใช้แพขนานยนต์ ทั้งนี้เพื่อที่จะอำนวยความสะดวกให้แก่พี่น้องประชาชน ในการให้บริการใช้แพ สัญจรไปมาให้ได้รับความสะดวก และมีความปลอดภัยมากที่สุด