นายก อบจ.สงขลา ติดตามการกำจัดวัชพืชผักตบชวาออกจากบริเวณสะพานข้ามคลอง หน้าวัดหัวเค็ด

    2016-12-09 16:44:06
    9 ธ.ค.59 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายก อบจ.สงขลา ลงพื้นที่อำเภอระโนด ดูการทำงานของกองช่าง อบจ.สงขลา ที่กำลังดำเนินการกำจัดวัชพืชผักตบชวาออกจากบริเวณสะพานข้ามคลอง หน้าวัดหัวเค็ด ซึ่งขณะนี้ นายก อบจ.สงขลา สั่งให้กองช่างดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพื่อให้น้ำในคลองสามารถไหลผ่านได้สะดวก และจะเป็นการช่วยแก้ปัญหาน้ำท่วมขังในบริเวณดังกล่าวด้วย