นายก อบจ.สงขลา ประธานมอบถ้วยรางวัลให้แก่ผู้ชนะการแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ระดับเยาวชนภาคใต้

    2018-04-04 09:33:04
    1 มีนาคม 2561 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ประธานมอบถ้วยรางวัลให้แก่ผู้ชนะการแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ระดับเยาวชนภาคใต้ ในงานวันอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี 2561 ณ เวทีกลาง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา โดยผู้ชนะเลิศอันดับหนึ่ง รับรางวัล เงินรางวัล 100,000 บาท พร้อมถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้แก่วงดนตรีลูกทุ่งจากโรงเรียนเทพนิมิต จังหวัดสุราษฏร์ธานี ขึ้นรับถ้วยพระราชทานเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมกับรับชมโชว์พิเศษจากศิลปินแห่งชาติ อาจารย์ธนิส ศรีกลิ่นดี อาจารย์วรรณรัตน์ วงศ์ไพบูลย์ และโก้มิสเตอร์แซกแมน ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา และมหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา ร่วมจัดการประกวด วงดนตรีลูกทุ่ง ชิงชนะเลิศระดับภาคใต้ ครั้งที่ 8 ในงานวันอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี 2561 โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ส่งเสริมเยาวชนไทยให้หันมาสนใจ ร่วมอนุรักษ์ และสืบสานบทเพลงลูกทุ่งต่อไป ส่งเสริมการแสดงออกที่ดีงาม การใช้ความคิดสร้างสรรค์ และการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เสริมสร้างความสามัคคี ณ เวทีกลาง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ต.พะวง อ.เมือง จ.สงขลา