นายก อบจ.สงขลา ต้อนรับอธิบกรมชลประทาน ในโอกาสเดินทางมาดูสถานการณ์ของน้ำท่วม อ.ระโนด

    2016-12-09 10:57:54
    8 ธ.ค.59 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายก อบจ.สงขลา ต้อนรับนายสัญชัย เกตุวรชัย อธิบกรมชลประทาน ในโอกาสเดินทางมาดูสถานการณ์ของน้ำที่ท่วมอยู่ในพื้นที่ อ.ระโนด อ.สทิงพระ ขณะนี้เพื่อที่จะร่วมกัน ในการหาแนวทางแก้ไขปัญหาการเร่งระบายน้ำ ที่จะไหลลงสู่ทะเลอ่าวไทยได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งนายนิพนธ์ บุญญามณี นายก อบจ.สงขลา ได้นำคณะดูพื้นที่บริเวณประตูกั้นน้ำปากคลองระวะ ซึ่งตรงนี้จะเป็นจุดที่น้ำจะไหลลงสู่ทะเล และดูพื้นที่เพื่อทำประตูระบายน้ำเพิ่มเติมที่คลองท่าเข็น เพื่อที่จะร่วมกันแก้ปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่อำเภอระโนดอย่างยั่งยืนต่อไป