นายก อบจ.สงขลา เดินทางมาตรวจดูความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนใน อ.ระโนด

    2016-12-09 10:55:37
    8 ธ.ค.59 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายก อบจ.สงขลา เดินทางมาตรวจดูความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชน และให้กำลังใจ พร้อมนำน้ำดื่มและถุงยังชีพ มาให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ในอำเภอระโนด ที่ ตำบลบ้านใหม่ หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 5 ที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาน้ำท่วมขัง มี ส.อบจ.สงขลา เขตอำเภอระโนด ประธานสภาเทศบาลตำบลระโนด นายก อบต.บ้านใหม่ สมาชิกสภา อบต.ในพื้นที่ร่วมกันแจกจ่ายน้ำดื่มพร้อมถุงยังชีพให้แก่พี่น้องประชาชน ทั้งนี้เพื่อช่วยบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน ในเบื้องต้น