พิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันวีรไทย ณ บริเวณอนุสาวรีย์พลเอกหลวงเสนาณรงค์ ค่ายเสนาณรงค์

    2016-12-08 15:37:52
    วันที่ 8 ธันวาคม 2559 พล.ต.ต.ธรัตน์ จันทรักษ์ ที่ปรึกนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นำข้าราชการและลูกจ้างในสังกัด ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันวีรไทย ณ บริเวณอนุสาวรีย์พลเอกหลวงเสนาณรงค์ ค่ายเสนาณรงค์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เพื่อรำลึกถึงวีรกรรมอันกล้าหาญของทหารหาญและยุวชนทหารในพื้นที่ภาคใต้ ที่ได้เสียสละเลือดเนื้อ และชีวิต เพื่อป้องกันเอกราชและอธิปไตยของชาติ ให้รอดพ้นจากการรุกรานของอริราชศัตรู ตามที่ทางค่ายเสนาณรงค์ได้จัดขึ้นโดยมีบรรดาเหล่าทหาร ตำรวจ ข้าราชการ แม่บ้านเหล่าทัพ องค์กรต่างๆ เข้าร่วม