นายก อบจ.สงขลา ร่วมเวทีเสวนา คนท้องถิ่นจะปรับตัวอย่างไร กับแนวทางการปฏิรูป

    2016-12-07 14:42:28
    วันที่ 7 ธันวาคม 2559 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายก อบจ.สงขลา ร่วมเวทีเสวนา คนท้องถิ่นจะปรับตัวอย่างไร กับแนวทางการปฏิรูป ในนามตัวแทนสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยผู้ร่วมเสวนา นายนพดล แก้วสุพัฒน์ นายกสมาคม อบต.แห่งประเทศไทย ในการประชุมสัมมนา รวมพลังท้องถิ่นขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศไทย (ภาคใต้) จัดโดย สมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย ชมรมองค์การบริหารท้องถิ่นภาคใต้ และชมรมนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสุราษฏร์ธานี ณ ห้องประชุมบรรจงแกรนด์บอลรูม โรงแรมบรรจงบุรี อ.เมือง จ.สุราษฏร์ธานี ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยคณะผู้บริหารท้องถิ่นจากทั่วประเทศ ข้าราชการท้องถิ่นพร้อมด้วย สมาชิกสภา ท้องถิ่นทั่วประเทศ และ อบต.ภาคใต้ เข้าร่วมประชุม