นายก อบจ.สงขลา พร้อมเจ้าหน้าที่นำเครื่องจักรรถแม็คโคขุดลอกคลองกำจัดวัชพืชและเก็บผักตบชวาถนนสายคูเต่า

    2016-12-06 11:06:04
    เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2559 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายก อบจ.สงขลา พร้อมเจ้าหน้าที่ นำเครื่องจักรรถแม็คโค ทำการขุดลอกคลองกำจัดวัชพืชและเก็บผักตบชวา บริเวณถนนสายคูเต่า อ. หาดใหญ่-อ.บางกล่ำ บริเวณสะพานลากูน่า โดยมีนายขจรศักดิ์ เจริญโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ติดตามการทำงานของกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาอย่างใกล้ชิด โดยการกำจัดผักตบชวาครั้งนี้ เป็นการตอบสนองของรัฐบาลในการที่จะให้ทุกพื้นที่ทั่วประเทศ ร่วมกันกำจัดวัชพืชและผักตบชวา