นายก อบจ.สงขลา ร่วมพูดคุยในรายการ พิราบคาบข่าวทางสถานีโทรทัศน์ NBT หาดใหญ่

    2018-04-04 11:13:31
    1 เมษายน 2561 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย นายวุฒิชัย เพชรสุวรรณ ศึกษานิเทศน์ชำนาญการพิเศษ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมพูดคุยในรายการ พิราบคาบข่าวทางสถานีโทรทัศน์ NBT หาดใหญ่ ในหัวข้อการจัดงานวันอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี 2561 เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และส่งเสริม สืบสาน อนุรักษ์มรดกไทยให้คงอยู่ตลอดไป ณ ลานหน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ต.พะวง อ.เมือง จ.สงขลา