นายก อบจ.สงขลา ลงพื้นที่ตรวจดูการซ่อมพื้นทางหินคลุกถนนสายบ้านท่าไทร - บ้านบางกล่ำบน

    2016-12-06 10:53:00
    เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2559 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายก อบจ.สงขลา ลงพื้นที่ติดตามการทำงานซ่อมพื้นทางหินคลุกถนนสายบ้านท่าไทร - บ้านบางกล่ำบน อ.บางกล่ำ จ.สงขลา