งานป้องกันฯ อบจ.สงขลา ติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาด 12 นิ้ว พื้นที่อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา

    2016-12-06 10:36:49
    เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2559 งานป้องกันฯ อบจ.สงขลา ติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาด 12 นิ้ว พื้นที่อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา